Giá bán lẻ xăng dầu (Đồng/lít)

Xăng RON 95-IV 21.370
Xăng RON 95-III 21.170
Xăng E5 RON 92-II 19.610
Dầu DO 0,005S-IV 17.500
Dầu DO 0,05S-II
17.450
Giá từ 15 giờ ngày 07/07/2018

Thư viện video