PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 21/02/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 1077/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 21/02/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PVOIL Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút, ngày 21/02/2018 như sau:


TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 21/02/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
20.580

20.180

- 400

2  Xăng Ron 95-III
20.380

19.980

- 400

3  Xăng E5 Ron 92-II 18.670
  18.340
  - 330
 
4
 Dầu DO 0,005S-IV 16.000
  15.760
  - 240
 
5
 Dầu DO 0,05S-II 15.950
  15.710
  - 240
 
6
 Dầu KO 14.560
  14.560
  0
 
7
 Dầu FO 3%S   12.910
  12.670
  - 240
8  Dầu FO 3,5%S   12.760
  12.520
  - 240
( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

PVOIL News